Det bedste råd er at bede gæsten om at foretage den nødvendige ændring eller annullering af reservationen fra kanalens offentlige reservationsside. Dette sikrer korrekt tilgængelighed, begrænser risikoen for overbookinger og betyder, at reservationer viser de samme oplysninger på kanalen og i Sirvoy.

Hvis du dog vælger at ændre eller annullere en kanalreservation kun i Sirvoy, skal du huske følgende:

  • Reservationen på kanalen opdateres ikke i overensstemmelse hermed.
  • Hvis en reservation først annulleres i Sirvoy og senere annulleres på kanalen, forventes det, at der er tilgængelighedsproblemer og mulige overbookinger som et resultat heraf.

Hvis kanalen giver hotellet mulighed for at ændre eller annullere reservationer på kanalens ekstranet, vil dette generelt medføre, at reservationen også automatisk ændres eller annulleres i Sirvoy, og vil derfor ikke medføre nogen problemer. Se undtagelser nedenfor.

Bemærk: Expedia gør det muligt for hoteller at markere reservationer som værende annulleret på Expedia Partner Central. Du kan vælge at bruge denne funktion. Dog skal du i dette tilfælde manuelt annullere reservationen i Sirvoy, da Expedia ikke sender en opdatering af reservationen til Sirvoy.

Bemærk: I modsætning til andre kanaler sender iCal-kanaler generelt ikke ændringer af reservationer til Sirvoy. Den eneste undtagelse er datoændringer, disse udløser faktisk en opdatering til Sirvoy. Alle andre ændringer skal håndteres manuelt.