Forskellige priser skal aktiveres på Booking.com, afhængigt af hvordan du vil indstille din prisfastsættelse. Spørg din kontoadministrator på Booking.com for at aktivere den nødvendige pris (r) for din værelsestype (r).

Enkeltværelser og senge i en sovesal
Disse skal have “Standard Rate” oprettet på Booking.com.

Dobbeltværelser og Triple Rooms (eller mere) til en fast pris
Disse skal altid have både “Standard Rate” og “Single Use Rate”, der er oprettet på Booking.com. Venligst opret begge priser på Booking.com, uanset om du sælger dobbeltværelse til en fast eller en fleksibel pris.

Triple Rooms (eller mere) til en fleksibel pris
Disse skal have “Derived Pricing” opstillet på Booking.com.

“Derived Pricing” forklaret

Eksempel: Lad os sige, at du vil sælge et helt hus, op til 3 gæster. Prisen afhænger af, om den er reserveret for 1, 2 eller 3 gæster (= fleksibel pris.) For “Derived Pricing” sender vi kun den højeste pris (i dette eksempel: for 3 gæster) til Booking.com, hvilket er så “basis pris”. Priserne for 2 og 1 gæster skal afledes af denne basispris. Når du ændrer basisprisen i Sirvoy, vil de afledte priser i Booking.com følge i overensstemmelse hermed. “Derived Pricing” oprettes ved at kontakte dit lokale Booking.com-team.

Der er 2 muligheder for at afgive priser på Booking.com:

Priserne kan afledes som faste beløb.
For eksempel: Pris for 3 gæster (= basispris): 500 $
Afledning for 2 gæster: -100 $ fra basisprisen. Hvilket giver en pris på 400 $.
Afledning for 1 gæst: -150 $ fra basisprisen. Hvilket giver en pris på 350 $.

Priserne kan afledes som procentdele.
For eksempel: Pris for 3 gæster (= basispris): 500 $
Afledning for 2 gæster: -30% fra basisprisen. Hvilket giver en pris på 350 $.
Afledning for 1 gæst: -40% fra basisprisen. Hvilket giver en pris på 300 $.

Denne anden mulighed virker bedst, hvis du vil skabe sæsonpris ændringer i Sirvoy. Bemærk dog, at der ikke er nogen funktionalitet i Sirvoy til at aflede priser i henhold til procentsatser, du skal selv lave matematikken.