Procenttillæg eller skatter kan opsættes både i Sirvoy og på kanalen. Det er vigtigt at justere indstillinger korrekt, for at priser og beløb afspejles præcist i Sirvoy.

Hvis du har opsat tillæg i Sirvoy ( se relateret artikel ) og ønsker at bruge disse til dine kanalforbindelser, skal du gå til kanalens kortlægningsside i Sirvoy. Indstillingerne skal justeres, så de matcher, hvordan du har justeret din kanals indstillinger og i henhold til, hvordan du ønsker at vise tillæg på reservationerne i Sirvoy:

 • “Inkluder tillæg ved opdatering af priser” skal være TÆNDT, hvis:
  Du har foretaget indstillinger på kanalen, om at priser sendt fra Sirvoy vil indeholde tillæg.
  Tillægsprocenter vil blive anvendt oven på den pris der er fastsat i indstillinger for værelsestype i Sirvoy.
 • “Inkluder tillæg ved opdatering af priser” skal være SLUKKET, hvis:
  Du har foretaget indstillinger på kanalen, om at priser sendt fra Sirvoy ikke indeholder tillæg.
  Tillæg oprettet på kanalen vil blive tilføjet oven på de priser der sendes fra Sirvoy.
 • “Tilføj tillæg ved hentning af reservationer” skal være TÆNDT, hvis:
  Du ønsker at få tillægene tilføjet og specificeret på reservationerne i Sirvoy.
 • “Tilføj tillæg ved hentning af bookinger” skal være SLUKKET, hvis:
  Du ikke ønsker at få de tillæg tilføjet til reservationerne i Sirvoy. Bemærk, at dette kan medføre, at
  reservationsværdien der ses i Sirvoy afviger fra den der ses på kanalen.

Bemærk: Indtil videre understøttes kun procentvise tillæg eller skatter. Eventuelt faste beløbs tillæg, skat eller gebyr, der er oprettet på kanalen, vil ikke blive tilføjet korrekt til reservationen i Sirvoy, medmindre det er sat op som tilvalg i stedet. (For Expedia gælder det samme for procentgebyrer.) Hvis du stadig gerne vil arbejde med disse, skal “Tilføj tillæg ved hentning af reservationer” være sat til OFF for at få en korrekt booking total i Sirvoy. I så fald forventes overnats prisen dog ikke at blive afspejlet korrekt. En undtagelse fra dette er, hvis du arbejder med tillæg og er på Expedia Collect Net modellen. I dette tilfælde kan “Tilføj tillæg ved hentning af reservationer” sættes til ON, uden at reservationssummen afspejles forkert. Overnatnings prisen forventes dog stadig ikke at blive afspejlet korrekt.