Priser og tilgængelighed sendes automatisk fra Sirvoy til bookingkanalerne, når en ændring forekommer i Sirvoy.

Den eneste undtagelse er, hvis I ikke har aktiveret indstillingen “Send priser automatisk”  (gæller kun til Expedia og Booking.com). Hvis denne indstilling ikke er aktiveret, skal I manuelt sende priserne til disse kanaler fra følgende: Indstillinger -> Kanaler. 

Alle sæsonprægede priser eller alternative prislister registreret i Sirvoy vil medfølge, når andre priser sendes til bookingkanalerne. Rabatter til længerevarende ophold vil derimod ikke medregnes, da de fleste kanaler ikke understøtter denne type af prissætning. Derudover kan du tilføje en bestemt procentdel til prisen, der sendes til nogle kanaler under “JUSTER PRISEN SOM SENDES” i Indstillinger -> Kanaler -> (Valgt kanal) -> “Rediger”.