Priser og tilgængelighed sendes automatisk fra Sirvoy til bookingkanalerne, når en ændring forekommer i Sirvoy.

Den eneste undtagelse er, hvis I ikke har aktiveret indstillingen “Send priser automatisk”  (gæller kun til Expedia og Booking.com). Hvis denne indstilling ikke er aktiveret, skal I manuelt sende priserne til disse kanaler fra følgende: Indstillinger -> Kanaler. 

Alle sæsonprægede priser eller alternative prislister registreret i Sirvoy vil medfølge, når andre priser sendes til bookingkanalerne. Rabatter til længerevarende ophold vil derimod ikke medregnes, da de fleste kanaler ikke understøtter denne type af prissætning.