Følg anvisningerne nedenfor for at aktivere Instant Booking:

  • Log ind på TripAdvisor Management Center og følg instruktionerne for at aktivere Instant Booking.
  • I Sirvoy bedes du gå til Indstillinger -> Kanaler -> TripAdvisor og udfyld indstillingerne dér.
  • Gå til Indstillinger -> Overnatning for at sikre dig at alle værelsestyper har korrekte beskrivelser, billeder og afbestillingsbetingelser. Du kan oprette nye retningslinjer og politikker for afbestilling via Indstillinger -> Betingelser -> Betingelser for afbestilling. 

Læs mere om TripAdvisor Instant Booking her.

Bemærk: Dine overnatningsstyper og alias af overnatningsstyper kan sælges på denne platform. Alle overnatningsstyper klassificeret som “intern rumtype” i dine indstillinger vises imidlertid ikke.