Følg disse anvisninger nedenfor for at aktivere TripConnect.

  • Log ind på din TripAdvisor-konto.
  • Accepter vilkår og betingelserne for TripConnect.
  • Bekræft at du anvender Sirvoy, som dit bookingsystem.
  • Bekræft de sprog som understøttes i dit Sirvoy bookingsystem.
  • Kontroller linket til dit bookingsystem for at sikre at alt er, som det skal være.
  • Opret en kampagne og vælg en dertilhørende betalingsmetode.
  • I Sirvoy: Gå til Indstillinger -> Kanaler -> TripAdvisor og udfyld indstillingerne dér.

Læs mere om TripConnect her.

Bemærk: Dine overnatningsstyper og alias af overnatningsstyper kan sælges på denne platform. Alle overnatningsstyper klassificeret som “intern rumtype” i dine indstillinger vises imidlertid ikke.