Tilføjelse af en booking event webhook giver hotellet mulighed for at modtage reservationsdetaljer i JSON-format via en URL.

Bemærk: 

 • Brug af en webhook kræver teknisk viden. Kontakt venligst en webudvikler for at få hjælp.
 • Det er kun muligt at have én webhook pr. konto.

En booking event webhook sender et tilbagekald til en given URL og udløses hver gang en reservation oprettes, ændres eller annulleres.

booking event webhook funktionen udløses fra:

 • Sirvoys reservationsformular
 • Søg-reservation-funktion
 • Salgskanal reservationer

Den kan aktiveres i Indstillinger -> Din konto -> Booking Event Webhook.

Den modtagende server skal svare med svarkode 200 OK, ellers vil opkaldet blive forsøgt igen hvert 30. minut op til 3 gange. Vi understøtter kun HTTPS ved hjælp af TLS version 1.2 og nyere for at sikre privatliv og fortrolighed. HTTPS certifikatet skal også være gyldigt, ellers sendes der ingen data. Reservationsdataene sendes som et POST med JSON som anmodningstekst.

Sørg også for, at din server vil svare på HTTP GET anmodninger med 200 OK. Dette bruges som et sundhedstjek, der kaldes nu og da for at sikre, at dit endepunkt er aktivt. Men ingen data vil nogensinde blive sendt til dig ved hjælp af HTTP GET.

Webhook tilbagekaldene vil blive foretaget fra nedenstående IP adresser. Hvis du vil begrænse trafikken til din server, skal alle nedenstående intervaller være tilladt i din firewall:

 • 34.243.166.60
 • 52.18.11.99
 • 63.34.80.48
 • 54.194.0.85
 • 2a05:d018:e34:5300::/56

Serverne, der foretager tilbagekaldene, er dual-stack med både ipv4- og ipv6-forbindelse. Hvis du tilføjer både ipv4- og ipv6-adresser til dit domænenavn, vil webhook tilbagekaldet blive foretaget til den server, der er den første til at svare.

Nedenfor er nogle eksempler på de data, der genereres i JSON-format, når en ny reservation oprettes:

{
  "version":"1.0",
  "callbackId":2464764,
  "generatedTime":"2021-09-08T11:41:06+00:00",
  "event":"new",
  "propertyId":1,
  "bookingId":26006,
  "channelBookingId":null,
  "bookingDate":"2021-09-08T11:37:42+00:00",
  "arrivalDate":"2021-09-08",
  "departureDate":"2021-09-10",
  "cancelled":false,
  "eta":null,
  "totalAdults":2,
  "guest":{
   "firstName":"John",
   "lastName":"Doe",
   "businessName":"Acme Corporation",
   "address":"123 Main St",
   "postcode":"17101",
   "city":"AnyTown",
   "state":"DE",
   "country":"US",
   "phone":"+17184547453",
   "email":"john.doe@mailservice.us",
   "passportNo":null,
   "language":"en",
   "message":"Your hotel looks nice :)"
  },
  "guestReference":null,
  "internalComment":null,
  "couponCode":null,
  "bookingSource":"Front desk",
  "bookingIsCheckedIn":false,
  "bookingIsCheckedOut":false,
  "bookingIsConfirmed": false,
  "bookingIsProvisional":false,
  "bookingProvisionalId":null,
  "customFields":[
   {
     "name":"Custom field",
     "value":"custom field text filled by guest"
   },
   {
     "name":"Checkbox",
     "value":true
   },
   {
     "name":"new checkbox",
     "value":false
   }
  ],
  "rooms":[
   {
     "RoomTypeName":"Basic room",
     "RoomTypeDescription":"As basic as it gets, with a small window included.",
     "RoomName":"110",
     "RoomId": 52,
     "arrivalDate":"2021-09-08",
     "departureDate":"2021-09-10",
     "adults":2,
     "quantity":2,
     "price":100,
     "roomTotal":200,
     "guestName":null,
     "comment":null,
     "ledgerAccount":null
   }
  ],
  "additionalItems":[
   {
     "description":"Cleaning Fee",
     "specificDate":null,
     "quantity":1,
     "price":0,
     "itemTotal":0,
     "ledgerAccount":null
   }
  ],
  "bookedCategory":null,
  "currency":"EUR",
  "totalPrice":200,
  "totalSurcharges":20,
  "totalPriceIncludingSurcharges":220,
  "payments":[],
  "invoices":[]
}

Sådan kan det se ud, efter at der er oprettet en kontantkvittering og en betaling flyttes til en faktura – de betalinger og de fakturaer, som denne reservation har, er også inkluderet i webhook tilbagekaldet. Enhver anden ændring resulterer også i et webhook tilbagekald med dataene, og sådan ser booking event webhook ud i dette eksempel nu:

{
  "version":"1.0",
  "callbackId":2464765,
  "generatedTime":"2021-09-08T11:45:01+00:00",
  "event":"modified",
  "propertyId":1,
  "bookingId":26006,
  "channelBookingId":null,
  "bookingDate":"2021-09-08T11:37:42+00:00",
  "arrivalDate":"2021-09-08",
  "departureDate":"2021-09-10",
  "cancelled":false,
  "eta":null,
  "totalAdults":2,
  "guest":{
   "firstName":"John",
   "lastName":"Doe",
   "businessName":"Acme Corporation",
   "address":"123 Main St",
   "postcode":"17101",
   "city":"AnyTown",
   "state":"DE",
   "country":"US",
   "phone":"+17184547453",
   "email":"john.doe@mailservice.us",
   "passportNo":null,
   "language":"en",
   "message":"Your hotel looks nice :)"
  },
  "guestReference":null,
  "internalComment":null,
  "couponCode":null,
  "bookingSource":"Front desk",
  "bookingIsCheckedIn":false,
  "bookingIsCheckedOut":false,
  "bookingIsConfirmed": false,
  "bookingIsProvisional":false,
  "bookingProvisionalId":null,
  "customFields":[
   {
     "name":"Custom field",
     "value":"custom field text filled by guest"
   },
   {
     "name":"Checkbox",
     "value":true
   },
   {
     "name":"new checkbox",
     "value":false
   }
  ],
  "rooms":[
   {
     "RoomTypeName":"Basic room",
     "RoomTypeDescription":"As basic as it gets, with a small window included.",
     "RoomName":"110",
     "RoomId": 52,
     "arrivalDate":"2021-09-08",
     "departureDate":"2021-09-10",
     "adults":2,
     "quantity":2,
     "price":100,
     "roomTotal":200,
     "guestName":null,
     "comment":null,
     "ledgerAccount":null
   }
  ],
  "additionalItems":[
   {
     "description":"Cleaning Fee",
     "specificDate":null,
     "quantity":1,
     "price":0,
     "itemTotal":0,
     "ledgerAccount":null
   }
  ],
  "bookedCategory":null,
  "currency":"EUR",
  "totalPrice":200,
  "totalSurcharges":20,
  "totalPriceIncludingSurcharges":220,
  "payments":[],
  "invoices":[
   {
     "invoiceNumber":"41001",
     "invoiceDate":"2021-09-08",
     "dueDate":"2021-09-08",
     "receiver":"Acme Corporation",
     "address":[
      "John Doe",
      "123 Main St",
      "AnyTown, DE 17101",
      "United States"
     ],
     "roundingAmount":0,
     "invoiceTotal":220,
     "originInvoice":null,
     "invoiceRows":[
      {
        "quantity":2,
        "price":100,
        "rowTotal":200,
        "ledgerAccount":"3010",
        "rowText":"Basic room",
        "vatRate":0,
        "vatAmount":0,
        "bookingId": 26005
      },
      {
        "quantity":1,
        "price":20,
        "rowTotal":20,
        "ledgerAccount":"sur1",
        "rowText":"10",
        "vatRate":0,
        "vatAmount":0
      }
     ],
     "payments":[
      {
        "paymentId": 26,
        "createdAt": "2023-10-12T20:43:08+00:00",
        "valueDate": "2023-10-13",
        "amount":220,
        "ledgerAccount":" ",
        "paymentReference":null,
        "comment":null
      }
     ]
   }
  ]
}