Sirvoy undestøtter alle valutaer. Hvis I ikke kan finde jeres lokale valuta i Indstillinger -> Din konto -> Tid & region, bedes I venligst kontakte os, således at vi kan tilføje jeres valuta med det samme.

Bemærk: Valutaindstillingen i Sirvoy skal matche valutaindstillingen i enhver anden bookingkanal, som I forbinder jer til.