Relaterede reservationer kan grupperes sammen. Dette gør det nemmere at navigere mellem reservationerne. Du vil også kunne oprette en enkelt faktura med flere reservationer.

  1. Åbn en af de reservationer du vil gruppere, ved at gå til siden for reservationsdetaljer.
  2. Klik på “Tilføj reservation” ved siden af teksten “Denne reservation er ikke grupperet”, i øverste højre hjørne.
  3. Indtast reservations nummeret eller gæstens navn for de øvrige reservationer som du gerne vil tilføje til gruppen.
  4. Klik på “x” ved siden af reservationsnummeret, hvis du ønsker at fjerne en reservation fra gruppen.

Bemærk: Du kan ikke gruppere mere end 25 reservationer.