Statistik-siden er det muligt at få en sammenfatning af de modtagede betalinger i Sirvoy igennem jeres betalingleverandør (for eksempel PayPal eller Stripe). I højre hjørne af siden, kan I vælge datointervallet for rapporten.

Bemærk: Modtagede betalinger er ikke nødvendigvis lig med “salget”, idet ingen faktiske skattedokumenter genereres.

Hvis I anvender faktureringsfunktionen i Sirvoy, vil summerne for “Kontantbetalinger”, “Øvrige fakturering”, “Betalt fakturaer” inklusiv moms (hvis gældende) også være at finde på Statistik-side. Gå til Fakturering -> Bogføringsrapport.