For at oprette særlige weekendspriser gør I følgende:

  1. Gå til Indstillinger -> Prisændringer -> Sæsonpriser og midlertidige prisændringer og klik på ”Registrer midlertidig prisændring”.
  2. Angiv et datointerval og marker de incheckningsdage, som prisændringen skal gælde for – eksempelvis fredag og lørdag.
  3. Angiv prisændringen for de værelsestyper, som I vil ændre, i kolonnen hvor ”Prisændring” optræder. Noter hvordan den nye pris beregnes og se resultatet i kolonnen ”Ny pris”.