Hvis du vil have friheden til hurtigt at ændre priser på siden Priser på bestemte datoer for alle overnatningstyper på én gang, men ønsker at gøre det ved hjælp af en foruddefineret prisliste, kan du oprette alternative prislister ved at følge trinene herunder.

  1. Gå til Indstillinger -> Prissætning -> Alternativ prisliste.
  2. Klik på “Tilføj ny prisliste”, indtast et passende navn til denne prisændring og tilføj en ny pris for hver overnatningstype. Bemærk, at denne type kursændring vil tilsidesætte alle andre pris indstillinger.
  3. Klik på “Gem”.
  4. Gå til siden Priser og klik på en af ​​datoerne i den øverste række, som du gerne vil anvende de nye priser på. I den viste datovælger skal du, hvis det er relevant, vælge yderligere datoer, som du ønsker at anvende den nye pris på.
  5. Klik på “Brug liste”, og vælg din nyoprettede alternative prisliste. Bemærk venligst, at eventuelle prisændringer ved hjælp af en alternativ prisliste altid vil blive anvendt på alle overnatningstyper under de valgte dato(er).
  6. Klik på “Gem”.

Efter at have gemt, vil du se den nyligt anvendte pris på siden Priser. En ændret farve og et symbol angiver også en prisstigning eller -fald for den valgte dato og overnatningstype.

Hvis du hellere ønsker at ændre priser for en individuel overnatningsstype, skal du klikke på den under en bestemt dato. I den viste datovælger skal du, hvis det er relevant, vælge yderligere datoer, som du ønsker at anvende den nye pris på. Tilpas derefter prisen med en procentdel eller et fast beløb. (Den alternative prisliste mulighed er ikke tilgængelig for prisændringer til individuelle overnatningsstyper.)

Beærk: Prisændringer, der allerede er anvendt på siden Priser med en alternativ prisliste, fjernes ikke, selvom den alternative prisliste slettes. Hvis du ønsker at fjerne sådanne prisændringer, skal det gøres manuelt på siden Priser.