Sirvoy har mange værktøjer til ændring af værelsespriser. Men når du kombinerer flere indstillinger, hvilken en vil blive prioriteret? Denne artikel forklarer, hvordan priserne beregnes i Sirvoy.

Bemærk nedenfor, at nogle indstillinger ændrer prisen (juster op eller ned), mens andre indstillinger tilsidesætter prisen (erstatter den helt med en ny pris).

Priser beregnes i disse trin:

1. Grundpris
Sirvoy ser først efter grundprisen (Indstillinger -> Overnatning -> Overnatningstyper).

For eksempel 130kr.

2. Sæsonmæssige / midlertidige prisændringer
Dernæst ser Sirvoy efter eventuelle prisændringer (Indstillinger -> Prisændringer -> Sæsonpriser og midlertidige prisændringer). Hvis den eksistere, ændres grundprisen i overensstemmelse hermed.

Hvis prisændringen for eksempel er 20kr, vil den nye pris være 110kr(grundpris 130kr – 20kr).

3. Pris indtastet på siden Priser
Hvis der er registreret en pris via siden Priser, ignoreres eller erstattes enhver anden pris, der findes i de foregående trin. Prisen, der er angivet på siden Priser, bruges i stedet.

4. Rabat for længere ophold
Dernæst tjekker Sirvoy for eventuelle “justerede overnatningspriser” (Indstillinger -> Prisændringer -> Rabat for længere ophold -> Specialpris for et andet antal overnatninger). Hvis der findes en rabat for den aktuelle opholdslængde, anvendes den oven på prisen fra trin 1-2 (Pris fra punkt 3 ignoreres).

Rabatter kan være enten procent eller fast beløb.

Hvis der f.eks. findes en 10% rabat, vil den nye sats være 117kr(grundpris 130kr – (130kr * 10%)). Hvis der findes en 10kr-rabat, vil den nye pris i stedet være 120kr(grundpris 130kr – 10kr).

5. Beregn den gennemsnitlige overnatningspris
Trin 1-4 udføres for hver dato under hele opholdet, og en gennemsnitlig overnatningspris beregnes.

Hvis prisen for de første to nætter for eksempel er 230kr og den tredje nat er 170kr, vil den gennemsnitlige pris være 210kr ((230kr + 230kr + 170kr) / 3).

6. Ugentlig eller månedlig pris
Hvis opholdets længde matcher hele uger eller måneder, og en sådan pris er konfigureret (Indstillinger -> Prisændringer -> Rabat for længere ophold), ignoreres priserne fra de foregående trin og tilsidesætteaf den ugentlige / månedlige pris.

7. Har vi en rabatkode?
Hvis der anvendes en gyldig kode, ændres priserne fra de foregående trin i overensstemmelse hermed. (Hvis du har valgt indstillingen “Fast erstattet pris for hver ydelse”, vil de priser, der er defineret for koden, i stedet tilsidesætte priserne fra de foregående trin.)

Bemærk: Priser, der sendes til kanaler, tager ikke højde for Rabat for længere ophold, ugentlige/månedlige priser eller Rabatkoder. Bortset fra basisprisen tages kun Sæsonpriser og midlertidige prisændringer og spotpriser i betragtning. Derudover kan du tilføje en bestemt procentdel til prisen, der sendes til nogle kanaler under “JUSTER PRISEN SOM SENDES” i Indstillinger -> Kanaler -> (Valgt kanal) -> “Rediger”.