Sirvoy har mange værktøjer til ændring af værelsespriser. Men når du kombinerer flere indstillinger, hvilken en vil blive prioriteret? Denne artikel forklarer, hvordan priserne beregnes i Sirvoy.

Bemærk nedenfor, at nogle indstillinger ændrer prisen (juster op eller ned), mens andre indstillinger tilsidesætter prisen (erstatter den helt med en ny pris).

1. Grundpris

Sirvoy ser først efter grundprisen (Indstillinger -> Overnatning -> Overnatningstyper).

For eksempel 130kr.

2. Sæsonmæssige / midlertidige prisændringer

Dernæst ser Sirvoy efter eventuelle prisændringer (Indstillinger -> Prisændringer -> Sæsonpriser og midlertidige prisændringer). Hvis den eksistere, ændres grundprisen i overensstemmelse hermed.

Hvis prisændringen for eksempel er 20kr, vil den nye pris være 110kr(grundpris 130kr – 20kr).

3. Pris indtastet på siden Priser

Hvis der er registreret en pris via siden Priser, ignoreres eller erstattes enhver anden pris, der findes i de foregående trin. Prisen, der er angivet på siden Priser, bruges i stedet.

4. Rabat for længere ophold

Dernæst vil Sirvoy tjekke for eventuelle justerede overnatningspriser for et andet antal nætter ( Indstillinger -> Prisændringer -> Rabat for længere ophold -> Juster overnatnings prisen). Hvis der findes en rabat for den aktuelle opholdslængde, vil den blive anvendt oven på prisen fra trin 1-2 (spotpris ignoreres, og ugentlige/månedlige priser kan ikke kombineres med “Juster overnatnings prisen – procent”).

Rabatter kan være enten procent eller fast beløb.

Hvis der f.eks. findes en rabat på 10%, vil den nye pris være 117kr (basispris 130kr – (130kr * 10%)) Hvis der findes en rabat på 10kr, vil den nye pris i stedet være 120kr (basispris 130kr – 10kr).

5. Beregn den gennemsnitlige overnatningspris

Trin 1-4 udføres for hver dato under hele opholdet, og en gennemsnitlig overnatningspris beregnes.

Hvis prisen for de første to nætter for eksempel er 230kr og den tredje nat er 170kr, vil den gennemsnitlige pris være 210kr ((230kr + 230kr + 170kr) / 3).

6. Ugentlige eller månedlige priser

Hvis opholdets længde matcher hele uger eller måneder, og en sådan pris er konfigureret (Indstillinger -> Prisændringer -> Rabat for længere ophold), vil priserne fra de foregående trin blive ignoreret og tilsidesat af den ugentlige/månedlige pris. Bemærk, at ugentlige/månedlige priser ikke kan kombineres med andre rabatter (f.eks. 1 uge + 3 nætter) eller med hinanden (f.eks. 1 måned + 2 uger). En pris kan dog kombineres i sig selv, hvis du har flere perioder med ugentlige/månedlige priser, og reservationen der overlapper disse perioder, er på hele uger/måneder. Gennemsnitsprisen vil blive beregnet og angivet som en ugentlig/månedlig pris.

Hvis prisen for den første uge f.eks. er 770kr, og den næste uge er 670kr, vil den gennemsnitlige pris være 720kr / uge ((770kr + 670kr) / 2). 

Men hvis en reservation er for tre uger, og prisen for den første uge er 770kr og den næste uge 670kr, men den tredje uge har ingen ugentlig pris tilføjet og kun har en natpris på 150kr, vil natprisen blive anvendt for værelser over hele tre uger (eller, hvis der er tilføjet andre prisændringer i løbet af denne periode som beskrevet i punkt 2-5, gælder disse priser i stedet) og den ugentlige pris ignoreres. (150kr x 21)

7. Har vi en rabatkode?

Hvis der anvendes en gyldig kode, ændres priserne fra de foregående trin i overensstemmelse hermed. (Hvis du har valgt indstillingen “Fast erstattet pris for hver ydelse”, vil de priser, der er defineret for koden, i stedet tilsidesætte priserne fra de foregående trin.)

Bemærk: Priser, der sendes til kanaler, tager ikke højde for Rabat for længere ophold, ugentlige/månedlige priser eller Rabatkoder. Bortset fra basisprisen tages kun Sæsonpriser og midlertidige prisændringer og spotpriser i betragtning. Derudover kan du tilføje en bestemt procentdel til prisen, der sendes til nogle kanaler under “JUSTER PRISEN SOM SENDES” i Indstillinger -> Kanaler -> (Valgt kanal) -> Tilslut.