Tilvalg vil blive synlige på Kalender-siden, hvis funktionen ”hold regnskab per dag” er sat til ”On”. For at få denne funktion til at virke i et tilvalg, skal du gå til Indstillinger -> Tilvalg -> Rediger. Sådanne tilvalg er altid reserveret for en bestemt dato. På den måde vil du kunne se fx hvor mange personer skal have morgenmad på en bestemt dag.

Når du klikker på antallet af reserverede tilvalg for en hvilken som helst dato i Kalenderen, vises en popup med mere information og to PDF-versioner, der kan udskrives. Den ene er sorteret efter enhedsnavnet og den anden efter reservations-id. PDF’en viser værelsesnummer og gæstenavn for alle reservationer, der har denne tilvalgs mulighed for den valgte dato, sammen med det samlede beløb af reserverede tilvalg. PDF’en sorteret efter reservations-id angiver også antallet af tilvalg pr. reservation.