For at give dine gæster mulighed for at vælge en bestemt enhed, når de laver en reservation via dit websted:

  1. Gå til Indstillinger -> Reservationsformular.
  2. Klik på de tre prikker ved siden af den ønskede reservationsformular.
  3. Klik på “Rediger” i rullelisten.
  4. Under “Lad gæsterne vælge enhed” skal du vælge “Kræves” eller “Valgfri”.
  5. Klik på “Gem”.

Hvis denne funktion er indstillet til “Nej”, eller “Valgfri” og feltet er tomt når gæsten reservere, vil der blive tildelt et rum i henhold til indstillingerne i “Værelsesfordeling”, der findes under Indstillinger -> Reservationsformular -> Administrer reservationformularer -> Generelle indstillinger.