Vores vilkår og betingelser dækker de grundlæggende aspekter af Databeskyttelsesforordningen (GDPR), i forholdet mellem dig og Sirvoy, for eksempel Sirvoy, der fungerer som Databehandler på vegne af dig som ejer af Sirvoy-kontoen, den Dataansvarlige. Du kan dog stadig foretrække at underskrive en supplerende databehandlingsaftale (DPA) for at bevise din GDPR-overholdelse. Kontakt Sirvoy Support for at hente vores DPA, underskrive og returnere en scannet kopi til support@sirvoy.com.

Som hotelindehaver er du Dataansvarlig for gæstens personlige data, hvilket betyder at du bestemmer formålene og midlerne til enhver behandling af disse data. Du er ansvarlig for forholdet til din gæst og skal afgøre, i hvilket omfang du vil indhente samtykke fra dine gæster til at håndtere deres personlige data (se relateret artikel på denne side).