I henhold til den international standard ISO 8601 er mandag den første dag i ugen. Selv om dette er den internationale standard, betragter flere lande, herunder USA, Canada, Japan og Brasilien søndag som starten på ugen. Standardindstillingen i Sirvoy følger, hvad der betragtes som den første dag i ugen i det land, hvor din virksomhed (Sirvoy-konto) er placeret.

Du kan manuelt ændre den første ugedag for kalenderen under Indstillinger -> Din konto -> Tid & region ved at skifte “Uge starter søndag” til “ON”.