For at forhindre ondsindet efterligning og spoofing af e-mails kontrollerer modtagende e-mail-servere, om Sirvoy er autoriseret til at sende en e-mail ved hjælp af en kundes domæne. Dette sker ved hjælp af et sæt godkendelsesmetoder kaldet SPF (Sender Policy Framework) og DKIM (DomainKeys Identified Mail). Hvis denne verifikation ikke lykkes, så sendes en e-mail til gæstens spam-mappe eller leveres simpelthen ikke.

Opsætning af SPF-godkendelse

  1. Gå til dit domænes kontrolpanel.
  2. Tilføj include:_spf.sirvoy.com til SPF-posten på din DNS-server.

Bemærk: Det kan være at du får brug for hjælp til ovenstående trin fra din webmaster eller din webhosts support.

Hvis e-mails stadig sendes til gæstens spam-mappe eller ikke leveres, skal du kontakte Sirvoy Support for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer en DKIM-post.