I dag er hotelgæster vant til onlinebetalinger. Sirvoys reservationssystem har flere forskellige online betalingsløsninger tilgængelige.

Afhængig af hvilken betalingsløsning du vælger, vil gæsterne blive bedt om enten at

  • indtaste kreditkortoplysninger for at garantere reservationen, og du kan opkræve kortet på et senere tidspunkt, eller
  • betal straks for at gennemføre reservationen. Med denne funktion kan du også vælge at opkræve gæsten et delvist beløb ved reservationen og lade dem betale den resterende saldo på et senere tidspunkt, f.eks. via funktionen “Søg-reservation-funktion” på din hjemmeside. 

1. Betalingsløsning, der giver dig mulighed for at opkræve kortet straks eller senere

2. Betalingsløsninger, der giver dig mulighed for at opkræve kortet med det samme

Bemærk: Derudover kan du også bruge funktionen “Sirvoy Bankboks”, som giver dig mulighed for at gemme kreditkortoplysninger sikkert. Du kan derefter enten opkræve kortet med en anden betalingsløsning, f.eks. Stripe eller med en offline betalingsløsning. Se denn artikel for mere information.

Du kan vælge en betalingsløsning under Indstillinger -> Betaling & fakturering -> Kortbetalinger -> Rediger.

Kontroller med de respektive betalingsudbydere for deres aktuelle gebyrer og priser.

Bemærk: Kanaler videresender kun kreditkortoplysninger, hvis du har aktiveret Stripe og/eller Sirvoy Bankboks. Andre betalingsløsninger understøtter ikke modtagelse af CC-detaljer fra kanalbreservationer.