Sirvoy kan automatisk hente bookinger fra Agoda og holde tilgængeligheden opdateret.

Bemærk: Hvis du allerede har eksisterende, kommende reservationer hos Agoda, vil de ikke automatisk blive hentet og registreret i Sirvoy. Se punkt 8 nedenfor.

Følg disse anvisninger for at aktivere forbindelsen:

  1. Informer til Account Manager ift. Agoda, at du ønsker forbindelse via XML i Sirvoy.
  2. Gå til Indstillinger -> Kanaler -> Agodanår anmodning er blevet accepteret.
  3. Indtast først og fremmest dit Agoda hotel ID og klik på “Gem”.
  4. Du vil herefter blive bedt om at koble de tilgængelige værelsestyper på Agoda til nogle tilsvarende værelsestyper i Sirvoy.
    Bemærk: På Agodas kortlægningsside skal du kortlægge Master Rate (den første pris, der findes under hver overnatningstype), ellers vil Agoda afvise alle opdateringer, som Sirvoy sender. Det skyldes, at Sirvoy kun styrer Master Rate direkte. Yderligere priser arver deres grundpris fra hovedprisen (Master Rate), men denne grundpris kan øges eller sænkes i Agoda med en procentdel eller et bestemt beløb.
  5. Kontroller gerne at alle værelsestyper har de korrekte restriktioner indstillet, idet værelser vil kunne bookes øjeblikkeligt efter, at forbindelsen er aktiveret.
  6. Idet forbindelsen er oprettet retmæssigt, bedes I kontakte Sirvoys support, hvorefter jeres forbindelse vil blive aktiveret.
  7. Hvis du for øjeblikket modtager kreditkortoplysninger via Agoda, så sendes – så snart forbindelsen er aktiv – kortoplysningerne via forbindelsen i stedet for at være synlige i dit extranet For at få adgang til kreditkortoplysningerne skal du bruge “Sirvoy Bankboks”. Hvis du bruger Sirvoy’s Stripe integration, vil detaljerne automatisk gemmes der også. Se venligst vores artikel om Debitering af virtuelle kreditkort med Stripe for mereinformation.
  8. Reservationer, der er modtaget via Agoda før tilslutningen, vil ikke automatisk blive hentet og registreret i Sirvoy. De skal importeres manuelt til Sirvoy, helst før forbindelsen aktiveres. Hvis du har et stort antal af sådanne reservationer, hjælper vi dig gerne med importen. Se denne artikel for en vejledning.

Bemærk: Når forbindelse er oprettet, vil det ikke længere være muligt at ændre priser, tilgængelighed, restriktioner(se nogle undtagelser her), osv. via jeres Agoda login Alle opdateringer herefter skal udføres via Sirvoy. Når en ændring er foretaget i Sirvoy vil det inden for få minutter også kunne ses på Agoda . Vi anbefaler dog, at man stadig eftertjekker på sin Agoda konto for at sikre at priser, tilgængelighed og reservationer er opdateret og synkroniseret korrekt.

Bemærk: Selvom tilgængeligheden er synkroniseret mellem Sirvoy og kanalerne næsten øjeblikkeligt, er der altid en lille risiko for dobbeltreservationer, når det samme fysiske værelse bliver gjort tilgængeligt på flere reservationskanaler samtidigt. For eksempel kunne det sidste værelse i samme øjeblik bestilles både via dit websted og en anden reservationskanal. Dette sker meget sjældent, selv for travle hoteller. Men hvis dette sker, vil reservationskanalen forvente at du straks informerer dem herom sådan at kanalens partner service, afhængigt af din aftale, kan hjælpe med at finde en løsning så hurtigt som muligt.

Bemærk: Ekstra senge skal specificeres i belægningsindstillingerne i Sirvoy. Lad os for eksempel sige, at du har en Agoda overnatningstype, som du har indstillet til “2 + 1 ekstra seng” For Sirvoy overnatningstypen, der er tilknyttet den pågældende Agoda overnatningstypen, skal du derefter justere overnatningstype-indstillingen “Antal gæster” til 2 og “Maks. Antal gæster (inkl. Ekstra senge)” til 3. Belægningsindstillingerne for dine Agoda overnatningstyper kan ses på kortlægningssiden i Sirvoy for Agoda. Bemærk, at dette er i modstrid med, hvordan det fungerer for andre kanaler (se mere i denne artikel). Derfor, hvis du arbejder med forskellige kanaler og tilbyder ekstra senge, foreslår vi, at du opretter alias overnatningstyper, der skal bruges entydigt til Agoda.

Bemærk: På grund af en begrænsning på Agodas side kan du ikke indstille en højere minimum eller maksimum opholdslængde end 99. Enhver værdi højere, der er indstillet i “Ledige dage” betingelsen i Sirvoy, har ikke den ønskede effekt på kanalen.

Bemærk: I sjældne tilfælde kan reservationer modtaget fra kanaler blive fordelt på forskellige rum.